Gabriela Štiková

zakladatelka platformy Terapeutická klinika, terapeutka, konzultka osobního rozvoje

Vzdělání a kurzy

 • 2005-2008 - VŠE v Praze
 • 2022 - dosud  -VŠ Humanitas Praha, obor psychologie
 • 2020-2024 - Terapeutický výcvik Cestou systemických terapií (Narratio institut) 
 • 2016 - Akademie profesních kompetencí v oblasti sociální práce (70hodin) FFUK 
 • 2021 - Psychoterapie ve školství Mgr.Jana Březinová (Narratio institut)
 • 2022 -Návyky a závislosti Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D (Narratio Institut) 
 • 2021 - Krizová intervence pro psychoterapeuty Mgr. Helena Šašková (Narratio Institut)
 • 12 let zkušeností s prací s mladými lidmi z DD a NRP
 • 2018 -Kurz výživového poradenství
 • 2019 -Kurz KBT v oblasti obezity
 • 2020 - The Journey - Emocionální cesta, Fyzická cesta, Vědomá hojnost
 • kurzy v oblasti osobního rozvoje, leadershipu, HR, managementu, projektového řízení

Autorka knihy: Fenomén dítěte v systému
Terapii vnímám jako vzájemnou spolupráci mezi klientem a terapeutem.

Propojením terapeutického rozhovoru s aktivním přístupem klienta lze zvládnout vzniklou situaci/trápení/problém a otočit kormidlem života požadovaným směrem. 

Věřím, že v každém z mých klientů jsou potřebné kompetence svoji situaci řešit a společně je můžeme objevit nebo najít nalézt a následně je využít při cestě k preferované budoucnosti (tomu, co ve svém životě chcete, kam máme v rámci terapie směřovat)

Terapii šiji každému klientovi na míru. Naše spolupráce je vždy jedinečná, založená na vzájemné důvěře. Cokoli, co mi řeknete, beru vážně. 

Svým klientům dávám naději, že se vše může změnit k lepšímu, pokud budou chtít a budou ochotni dělat potřebné kroky na své cestě k preferované budoucnosti.

Přínos terapie vidím v příležitosti, podívat se na svůj život z různých úhlů pohledu, povídat si sám se sebou jiným způsobem, dávat si nové otázky, mít možnost mluvit o tématech, o kterých nechcete mluvit se známými nebo kolegy v práci. Terapie může být i cestou osobního rozvoje a sebepoznání.

Moje hodnoty v rámci terapie

spolupráce - je nutnou podmínkou úspěchu terapie

nesoudím - nebudu Vás soudit za to, co se svým životem děláte, jakého jste náboženského smýšlení či etnika. Na druhou stranu si vymezuji právo nepracovat s vrahy a lidmi, kteří se dopustili trestného činu vůči dítěti

etické jednání - jednám s kliety jako s lidmi, nekritizuji, držím mlčenlivost k jakémukoli případu s vyjímkou těch případů, kde mám ze zákona oznamovací povinnost

osobní rozvoj - neustále se jako terapeutka vzdělávám, ať už formou školení, seminářů, tak také supervizí. 

Jsem otevřená spolupráci s jakoukoliv věkovou skupinou, nejvíce zkušeností mám s dospívajícími, mladými dospělými (včetně těch z dětských domovů a pěstounské péče) a lidmi z business světa.