Ing. Gabriela Štiková

zakladatelka platformy Terapeutická klinika, terapeutka, koučka, konzultka osobního rozvoje

Vzdělání a kurzy

 • VŠE v Praze
  VŠ Humanitas Praha, obor psychologie 
 • Terapeutický výcvik Cestou systemických terapií (Narratio institut) 
 • Akademie profesních kompetencí v oblasti sociální práce (70hodin) FFUK
 • Psychoterapie ve školství (Narratio institut)
 • Krizová intervence pro psychoterapeuty (Narratio Institut)
 • 10 let zkušeností s prací s mladými lidmi z DD a NRP
 • Kurz výživového poradenství
 • Kurz KBT v oblasti obezity
 • The Journey - Emocionální cesta, Fyzická cesta, Vědomá hojnost
 • kurzy v oblasti osobního rozvoje, leadershipu, HR, managementu, projektového řízení

Autorka knihy: Fenomén dítěte v systému
Terapii vnímám jako vzájemnou spolupráci.

Vím, že moji klienti jsou experti na svůj život, jen z různých důvodu nevidí řešení  vzniklé situace. Já jako terapeutka jsem odbornice na vedení rozhovoru. Společně můžeme vše zvládnout a otočit kormidlo vašeho života tím správným směrem. Jestliže jste rozhodnuti vydat se na cestu,  jsem tu pro Vás.

Věřím, že v každém z Vás jsou potřebné kompetence svoji situaci řešit. Já Vám je pomohu objevit a společně proplujeme temnějším obdobím Vašeho života do klidnějších vod.

Terapii šiji každému člověku na míru. Naše spolupráce je vždy jedinečná, založená na vzájemné důvěře. Cokoli, co mi řeknete, beru vážně a každá Vaše odpověď je v daný okamžik správná

Svým klientům dávám naději, že se vše může změnit k lepšímu. 

Díky terapii si můžete povídat sami se sebou jiným způsobem, dávat si jiné otázky. Terapie eliminuje neplatné pokusy a neefektivní řešení. Terapie může být i cestou osobního rozvoje.

Moje hodnoty v rámci terapie

spolupráce - je nutnou podmínkou úspěchu terapie

nesoudím - nebudu Vás soudit za to, co se svým životem děláte, jakého jste náboženského smýšlení či etnika. Na druhou stranu si vymezuji právo nepracovat s vrahy a lidmi, kteří se dopustili trestného činu vůči dítěti

etické jednání - jednám s kliety jako s lidmi, nekritizuji, držím mlčenlivost k jakémukoli případu s vyjímkou těch případů, kde mám ze zákona oznamovací povinnost

osobní rozvoj - neustále se jako terapeutka vzdělávám. I z tohoto důvodu pořizuji se souhlasem klienta z každého setkání nahrávku, která slouží k supervizi mé práce