Gabriela Štiková

zakladatelka platformy Terapeutická klinika, terapeutka, konzultka osobního rozvoje

Vzdělání a kurzy

 • 2005-2008 - VŠE v Praze
 • 2022 - dosud  -VŠ Humanitas Praha, obor psychologie
 • 2020-2024 - Terapeutický výcvik Cestou systemických terapií (Narratio institut) 
 • 2016 - Akademie profesních kompetencí v oblasti sociální práce (70hodin) FFUK 
 • 2021 - Psychoterapie ve školství Mgr.Jana Březinová (Narratio institut)
 • 2022 -Návyky a závislosti Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D (Narratio Institut) 
 • 2021 - Krizová intervence pro psychoterapeuty Mgr. Helena Šašková (Narratio Institut)
 • 12 let zkušeností s prací s mladými lidmi z DD a NRP
 • 2018 -Kurz výživového poradenství
 • 2019 -Kurz KBT v oblasti obezity
 • 2020 - The Journey - Emocionální cesta, Fyzická cesta, Vědomá hojnost
 • kurzy v oblasti osobního rozvoje, leadershipu, HR, managementu, projektového řízení

Autorka knihy: Fenomén dítěte v systému
Terapii vnímám jako vzájemnou spolupráci.

Věřím, že moji klienti jsou experti na svůj život, jen z různých důvodu nevidí řešení  vzniklé situace. Já jako terapeutka ovládám řemeslo vedení  psychoterapeutického rozhovoru. 

Propojením těchto dvou umů můžeme společně zvládnout vzniklou situaci a otočit kormidlem života požadovaným směrem. 

Věřím, že v každém z Vás jsou potřebné kompetence svoji situaci řešit. Já Vám je pomohu objevit a společně proplujeme temnějším obdobím Vašeho života do klidnějších vod.

Terapii šiji každému klientovi na míru. Naše spolupráce je vždy jedinečná, založená na vzájemné důvěře. Cokoli, co mi řeknete, beru vážně a každá Vaše odpověď je v daný okamžik správná

Svým klientům dávám naději, že se vše může změnit k lepšímu, pokud budou chtít a budou ochotni dělat potřebné kroky na své cestě k preferované budoucnosti.

Velkám přínosem terapie je, že  Vám umožní se podívat na svůj život z různých úhlů pohledu, povídat si sám se sebou jiným způsobem, dávat si nové otázky. Eliminuje neplatné pokusy a neefektivní řešení. Může být i cestou osobního rozvoje.

Moje hodnoty v rámci terapie

spolupráce - je nutnou podmínkou úspěchu terapie

nesoudím - nebudu Vás soudit za to, co se svým životem děláte, jakého jste náboženského smýšlení či etnika. Na druhou stranu si vymezuji právo nepracovat s vrahy a lidmi, kteří se dopustili trestného činu vůči dítěti

etické jednání - jednám s kliety jako s lidmi, nekritizuji, držím mlčenlivost k jakémukoli případu s vyjímkou těch případů, kde mám ze zákona oznamovací povinnost

osobní rozvoj - neustále se jako terapeutka vzdělávám. I z tohoto důvodu pořizuji se souhlasem klienta z každého setkání nahrávku, která slouží k supervizi mé práce