Gabriela Štiková

zakladatelka platformy Terapeutická klinika, terapeutka, konzultka osobního rozvoje

Představte si terapii jako vzrušující dobrodružství, na kterém se vydáváte společně se svým terapeutem

Spojením hlubokých rozhovorů a vaší aktivní účasti můžeme překonat nástrahy a obtíže, které vás trápí, a společně ovládnout kormidlo vašeho života, abyste zamířili přesně tam, kam toužíte.

Věřím, že každý z vás má v sobě skryté poklady - schopnosti a dovednosti, které vám pomohou vyřešit své problémy. Jsem tu proto, abych vám pomohla tyto poklady znovu objevit nebo najít nové, které pak můžeme společně využít na cestě za vaší vysněnou budoucností (směrem k tomu, co si ve svém životě přejete a kam bychom měli směřovat během terapie).

Každou terapii šiji na míru přesně pro vás. Naše spolupráce je jako unikátní  umělecké dílo, založené na vzájemné důvěře. Všechno, co mi svěříte, beru s vážností a respektem.

Svým klientům dávám naději, že se vše může změnit k lepšímu, pokud budou chtít a budou ochotni dělat potřebné kroky na své cestě k vysněné budoucnosti.

Terapie nabízí příležitost prozkoumat svůj život z různých perspektiv, vést sám se sebou inspirující rozhovory, klást si nové otázky a mít možnost mluvit o tématech, která byste se styděli nebo nechtěli sdílet se svými přáteli či kolegy. Terapie může být také cestou k osobnímu rozvoji a hlubšímu sebepoznání. Tak co říkáte, připojíte se ke mně na této úžasné cestě?

Ráda bych se s vámi podělila o mé hodnoty, které tvoří základ mé terapeutické praxe:

  • Spolupráce - Věřím, že úspěch terapie je založen na  spolupráci mezi námi. Jsem tu, abych vám naslouchala, podporovala vás a společně s vámi hledala cesty k vašemu životu, který chcete žít.
  • Nesoudím - Nezáleží na tom, jaký život vedete, jaké jsou vaše náboženské přesvědčení nebo etnický původ - nebudu vás soudit. Mým cílem je pomoci vám, nikoli vás kritizovat. Avšak upřímně řečeno, nemohu pracovat s lidmi, kteří se dopustili zločinu proti dítěti nebo jsou vrahy.
  • Etické jednání - Jsem zde proto, abych vám poskytla bezpečné prostředí, ve kterém se budete cítit respektováni a uznáni jako lidská bytost. Vaše soukromí je pro mě velmi důležité a zaručuji mlčenlivost ohledně vašeho případu, s výjimkou situací, kdy mám ze zákona oznamovací povinnost.
  • Osobní rozvoj - Jako terapeutka se neustále vzdělávám a zdokonaluji své dovednosti. Účastním se školení, seminářů a supervizí, abych vám mohla nabídnout co nejlepší péči a podporu na vaší cestě.

Jsem otevřená spolupráci s jakoukoliv věkovou skupinou, nejvíce zkušeností mám s dospívajícími, mladými dospělými (včetně těch z dětských domovů a pěstounské péče) a lidmi z business světa.

Těším se na naše společné setkání a jsem připravena být vaším průvodcem na této vzrušující cestě osobního růstu a změny!