Bc. Radek Šoustal

mediace, terapie

Jsou chvíle, kdy člověk zjistí, že se sám v sobě nevyzná, potřebuje pomoc, podporu, nebo jen možnost slyšet svá nahlas pronesená slova. Stejně jako mnozí jsem tyto chvíle zažil i já. Pomoc jsem našel v terapii, cestě sebepoznávání, uzdravování otevřených i skrytých ran. To, co jsem na této cestě získal, jsem se rozhodl předávat dál. 

Terapii vnímám jak cestu, na kterou jsem byl přizván klientem. 

Jako možnost být s člověkem v jeho obtížných a mnohdy nesrozumitelných chvílích života. Vážím si odvahy požádat o pomoc, rozhodnout se pro životní změnu, vykročit do neznáma. Nabízím své otevřené uši, oči, ale zejména srdce. 

Mými nástroji jsou naslouchání, otevřenost, plné přijetí člověka takového jaký je. Svou odborností i svými zkušenostmi mohu přispět k objevování a posilování v hloubi ukrytých zdrojů. Sám jsem zakotven v křesťanské tradici, což mi umožňuje spatřovat druhého člověka v jeho vícerozměrnosti, tedy vedle roviny tělesné a duševní též v rovině duchovní. 

Vedle terapií nabízím i své zkušenosti mediátora při řešení konfliktů a sporů. Mám více než 10 letou praxi v oblasti rodinné, rodičovské a partnerské mediace, mohu však pomoci např. i při řešení sousedských sporů nebo konfliktů na pracovišti. Mým teoretickým východiskem je facilitativní mediace, kterou však mohu obohatit i o terapeutické prvky.

Své terapie nabízím jednotlivcům i párům