NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

Individuální terapie dospělý 60min

1000 Kč

Individualni terapie dítě/dospívající 60min.

1000 Kč

Rodinná terapie

(1 x 60min, možnost reflektujícího týmu, 1-2 psychoterapeuti)

1500 Kč

Konzultace osobní rozvoj 60min.

(Gabriela Štiková)

1000 Kč

Psychologické poradenství 60min.

(Tereza Tetourová)

1000 Kč

Mediace

(3x60mi, Radek Šoustal)

3000 Kč

Školení pro školy, DDM, pracovníky pomáhajících profesí 60min.

2500 Kč

Firemní terapie 60min

dle dohody 

Podpůrná vrstevnická skupina pro dospívající

( 8 x 60 min, 8 dospívajících, 2 terapeuti) 

2500 Kč

Podpůrná skupina pro rodiče dospívajících

( 4 x 60min, 5 rodičů, 2 terapeuti)

3000 Kč

Podpůrná skupina pro "normální" matky

( 8 x 60 setkání, 2 lektorky/terapeutky)

3000 Kč

Pedagogická dynamická diagnostika

(2x4hod., Simona Hruška Jetmarová)

4000 Kč

Konzultace specifické poruchy učení u dětí

(Simona Hruška Jetmarová)

1000 Kč

Maxík - stimulační program pro předškoláky

(10 setkání, 8 dětí, Simona Hruška Jetmarová)

2500 Kč

Trénink fonetického uvědomování dle Elkonin

(12 setkání, 5 dětí, Simona Hruška Jetmarová)

3000 Kč

Speciálně pedagogická intervence  - poruchy učení 60min.

(Simona Hruška Jetmarová)

500 Kč

Neposkytujeme terapie nařízené soudem nebo OSPOD.

Platba za služby probíhá dopředu na bankovní účet konkrétního terapeuta/lektora/mediátora/konzultanta nebo na místě v hotovosti.

Setkání s terapeutem jsou pravidelná jednou za 14 dní - v případě potřeby je možné se setkávat jednou týdně nebo se domluvit jinak. U ostatních typů služeb dle domluvy s konkrétním pracovníkem nebo pravidel vypsaného kurzu.

Forma služeb: online nebo osobně 

Kde: Praha, online odkudkoli

Storno podmínky: 

Pokud se jakákoli strana nemůže na setkání dostavit, oznámí to druhé straně nejméně 24 hodin předem. Pokud zmeškáte naplánované sezení a nekontaktujete nás nejméně 24 hodin předem, budete muset zaplatit celý poplatek za sezení.

S klientem na prvním setkání podepisujeme Dohohu o poskytované službě, uvedenou níže.