NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

Individuální terapie dospělý 60min

1000 Kč

Individualni terapie dítě 6-10let 60min.

1000 Kč

Individuální terapie dítě 11-14let 60min.

1000 Kč

Individuální terapie dospivající 15+ 60min.

1000 Kč

Rodinná terapie

(1 x 50min, možnost reflektujícího týmu, 1-2 psychoterapeuti)

1500 Kč

Párová terapie

(1x 50min, možnost reflektujícího týmu)

1200 Kč

Konzultace osobní rozvoj 60min.

500 Kč

Manažerská konzultace individuální 60min.

3400 Kč

Mediace

(3x60mi)

3000 Kč

Školení pro školy, DDM, pracovníky pomáhajících profesí 60min.

2500 Kč

Firemní školení 60min

4500 Kč

Firemní terapie 60min

dle dohody na jednaní

Podpůrná vrstevnická skupina pro dospívající

( 8 x 60 min, 8 dospívajících, 2 terapeuti) 

2500 Kč

Podpůrná skupina pro rodiče dospívajících

(2x za dobu trvání Podpůrné vrstevnické skupiny)

800 Kč

Podpůrná skupina pro "normální" matky

( 8 x 60 setkání, 2 lektorky/terapeutky)

3000 Kč

Pedagogická dynamická diagnostika

(2x4hod.)

4000 Kč

Konzultace specifické poruchy učení u dětí

1000 Kč

Maxík - stimulační program pro předškoláky

(10 setkání, 8 dětí)

2500 Kč

Trénink fonetického uvědomování dle Elkonin

(12 setkání, 5 dětí)

3000 Kč

Speciálně pedagogická intervence  - poruchy učení 60min.

500 Kč

Platba za služby probíhá dopředu na bankovní účet konkrétního terapeuta/lektora/mediátora.

Setkání s terapeutem jsou pravidelná jednou za 14 dní - v případě potřeby je možné se setkávat jednou týdně nebo se domluvit jinak. U ostatních typů služeb dle domluvy s konkrétním pracovníkem nebo pravidel vypsaného kurzu.

Forma služeb: online nebo osobně 

Kde: Praha, Ostrava, online odkudkoli

Storno podmínky: 

Pokud se jakákoli strana nemůže na setkání dostavit, oznámí to druhé straně nejméně 24 hodin předem. Pokud zmeškáte naplánované sezení a nekontaktujete nás nejméně 24 hodin předem, budete muset zaplatit celý poplatek za sezení.