O nás

Motto: Nikdy není pozdě na spokojený život

Kde působíme?

 • Praha
 • online odkudkoli


Jsme skupina vysokoškolsky vzdělaných lidí s několikaletou zkušeností v oblasti školství, sociálních služeb a komerční sféry. V současné době procházíme psychoterapeutickým systemickým výcvikem v Narratio institutu, který je akreditovaný u České asociace pro psychoterapii. Kvalitu naší práce zajišťujeme tím, že úzce spolupracujeme se supervizory. Naše specializace probíhá nejenom v rámci terapie, neboť jsme absolvovali i řadu dalších specializovaných kurzů.

Ing. Gabriela Štiková je vizionářkou a zakladatelkou této platformy, která je zaměřena na poskytování kvalitních služeb v oblasti duševního zdraví a pohody.Co je naším poslání:

Vykonáváme terapeutickou, poradenskou a vzdělávací činnost pro rodiny, děti, dospívající i dospělé.

A tímto přispíváme k osobnímu rozvoji, duševní pohodě, zvládání těžkostí, zdravé komunikaci a vztahům. Což ve svém důsledků vede k růstu pocitu spokojenosti v životě.

Jaká je naše vize:

Platforma Terapeutická klinika je laickou i odbornou veřejností vnímána jako solidní a spolehlivý partner. Současní i potenciální klienti jsou s úrovní a rozsahem námi poskytovaných služeb spokojeni a doporučují nás ve svém okolí.

Na jakých hodnotách stavíme naše aktivity:

Odbornost

 • Nabízíme kvalitní služby, které reagují na potřeby našich zákazníků.
 • Sledujeme aktuální dětí v oblasti poradenství, terapeutické práce i vzdělávání.
 • Všichni spolupracovníci platformy Terapeutická klinika se pravidelně odborně vzdělávají na seminářích a konferencích.
 • Všichni spolupracovníci platformy Terapeutická klinika pravidelně využívají služeb supervize, v rámci týmu fungují intervizní setkání a konzultace mezi kolegy. K tomuto účelu pořizujeme se souhlasem klienta nahrávky z jednotlivých setkání.

Etika

 • Při své práci ctí spolupracovníci platformy Terapeutická klinika Etický kodex České asociace pro psychoterapii.
 • Respektujeme rozhodnutí klienta přijmout, odmítnout či ukončit využívání nabízené služby.

Důvěra a bezpečí

 • Vytváříme bezpečný prostor pro spolupráci odborníka a klienta
 • Spolupráce mezi odborníkem a klientem vychází z Dohody o poskytované službě. V případě organizací jako klienta ze zaslané objednáky.

Spolupráce

 • Pro naplnění cílů zakázky je zapotřebí spolupráce mezi klientem a odborníkem
 • Každý ze spolupracovníků platformy by mohl fungovat jako samostatná jednotka ve svém oboru. My jsme se ale rozhodli spolupracovat a poskytovat tak komplexní služby na jednom místě. Uvědomujeme si, že v týmu je síla.
 • V případě potřeby jsme otevřeni spolupráci s dalšími odborníky (lékaři, psychiatři apod.), a to s cílem přispět k podpoře klienta v jeho životní situaci

Co je pro naši práci typické?

 • Klademe důraz na vytvoření bezpečného prostoru, vztahu důvěry, spolupráci a respekt. Nasloucháme potřebám našich klientů.
 • Dostupnost je pro nás důležitá. Proto jsme v centru Prahy a naše služby nabízíme osobně i online. U firemní klientů jsme schopni realizovat naše služby přímo v místě vašeho působení.