O naší platformě

Motto: Vaše rodina, naše podpora: společně ke spokojenému životu.

Kde působíme?

 • Praha
 • online odkudkoli


Jsme skupina vysokoškolsky vzdělaných lidí s několikaletou zkušeností v oblasti školství, sociálních služeb a komerční sféry. V současné době procházíme psychoterapeutickým systemickým výcvikem v Narratio institutu, který je akreditovaný u České asociace pro psychoterapii. Kvalitu naší práce zajišťujeme tím, že úzce spolupracujeme se supervizory. Naše specializace probíhá nejenom v rámci terapie, neboť jsme absolvovali i řadu dalších specializovaných kurzů.

Ing. Gabriela Štiková je vizionářkou a zakladatelkou této platformy, která je zaměřena na poskytování kvalitních služeb. V naší komunikaci se snažíme být vždy přátelští.Co je naším poslání:

Vykonáváme terapeutickou, poradenskou, speciálně pedagogickou a vzdělávací činnost pro rodiny, děti, dospívající i jednotlivce. Rovněž poskytujeme mediační služby.

A tímto přispíváme k osobnímu rozvoji, duševní pohodě, zvládání těžkostí, zdravé komunikaci a vztahům. Což ve svém důsledků vede k růstu pocitu spokojenosti v životě klienta.

Jaká je naše vize:

Platforma Terapeutická klinika je laickou i odbornou veřejností vnímána jako solidní a spolehlivý partner. Současní i potenciální klienti jsou s úrovní a rozsahem námi poskytovaných služeb spokojeni a doporučují nás ve svém okolí.

Na jakých hodnotách stavíme naše aktivity:

Odbornost

 • Nabízíme kvalitní služby, které reagují na potřeby našich zákazníků.
 • Sledujeme aktuální dětí v oblasti poradenství, terapeutické práce, speciálně pedagogických aktivit a mediace
 • Všichni účastníci platformy Terapeutická klinika se pravidelně odborně vzdělávají na seminářích a konferencích.
 • Všichni účastníci platformy Terapeutická klinika pravidelně využívají služeb supervize, v rámci týmu fungují intervizní setkání a konzultace mezi kolegy. K tomuto účelu pořizujeme se souhlasem klienta nahrávky z jednotlivých setkání.

Etika

 • Při své práci ctí členové platformy Terapeutická klinika Etický kodex České asociace pro psychoterapii.
 • Respektujeme rozhodnutí klienta přijmout, odmítnout či ukončit využívání nabízené služby.

Důvěra a bezpečí

 • Vytváříme bezpečný prostor pro spolupráci odborníka a klienta
 • Spolupráce mezi odborníkem a klientem vychází z Dohody o poskytované službě. V případě institucí jako klientů potom z objednávky.

Spolupráce

 • Pro naplnění cílů zakázky je zapotřebí spolupráce mezi klientem a odborníkem
 • Každý z členů platformy by mohl fungovat jako samostatná jednotka ve svém oboru. My jsme se ale rozhodli spolupracovat a poskytovat tak komplexní služby na jednom místě. Uvědomujeme si, že v týmu je síla.
 • V případě potřeby jsme otevřeni spolupráci s dalšími odborníky (lékaři, psychiatři apod.), a to s cílem přispět k podpoře klienta v jeho životní situaci

V čem jsme jedineční?

 • Znáte ten pocit, když přemýšlíte, jak vyjádřit své obavy, strachy nebo pochybnosti? Naše služby jsou zde právě pro vás. Pomůžeme vám s vašimi emocemi, ať už se jedná o osobní, pracovní nebo rodinné záležitosti.
 • Máte obavy, že se nebudeme moci přizpůsobit vašemu rušnému harmonogramu? Nenechte se odradit. Jsme schopni realizovat naše služby přímo v místě vašeho působení. Ať jste kdekoli, my jsme s vámi.
 • Říkáte si, že je nemožné najít profesionály, kteří by byli schopni efektivně pracovat s dospělými i dětmi? My vás přesvědčíme o opaku. Naše týmy jsou schopné porozumět a pomoci lidem všech věkových kategorií, od dětí až po dospělé.
 • Proč trávit nekonečné hodiny hledáním odborníků na různé problémy, když máme vše, co potřebujete, na jednom místě? Ušetřete svůj čas a energii a věnujte se tomu, co je pro vás skutečně důležité.
 • Představte si, že máte klíčového partnera, který je s vámi vždy a všude, během dospívání vašich dětí, ve chvílích, kdy se cítíte osamělí nebo když se snažíte vyřešit problémy ve vztazích. Naše komplexní služby vám přesně toto nabízejí - v Praze osobně, nebo virtuálně kdekoli na světě.