O naší platformě

Motto: Nikdy není pozdě na spokojený život.

Kde působíme?

 • Praha, Ostrava
 • online odkudkoli


Jsme skupina vysokoškolsky vzdělaných lidí s několikaletou praxí ve školských zařízení, sociálních službách i business světě.  V současné době procházíme psychoterapeutickým systemickým výcvikem (Narratio institut), který je akreditovaný u České asociace pro psychoterapii. Spolupracujeme se supervizory, kteří dohlíží na kvalitu naší práce. Kromě psychoterapeutického výcviku jsme absolvovali další specializované kurzy.

Za myšlenkou této platformy stojí Ing. Gabriela Štiková.Co je naším poslání:

Vykonáváme terapeutickou, poradenskou, speciálně pedagogickou a vzdělávací činnost, poskytujeme mediační služby pro rodiny, děti i dospívající.

A tímto přispíváme k osobnímu rozvoji, duševní pohodě, zvládání těžkostí, zdravé komunikaci a vztahům. Což ve svém důsledků vede k růstu pocitu spokojenosti v životě klienta.

Jaká je naše vize:

Platforma Terapeutická klinika je laickou i odbornou veřejností vnímána jako solidní a spolehlivý partner. Současní i potenciální klienti jsou s úrovní a rozsahem námi poskytovaných služeb spokojeni a doporučují nás ve svém okolí.

Na jakých hodnotách stavíme naše aktivity:

Odbornost

 • Nabízíme kvalitní služby, které reagují na potřeby našich zákazníků.
 • Sledujeme aktuální dětí v oblasti poradenství, terapeutické práce, speciálně pedagogických aktivit a mediace
 • Všichni účastníci platformy Terapeutická klinika se pravidelně odborně vzdělávají na seminářích a konferencích.
 • Všichni účastníci platformy Terapeutická klinika pravidelně využívají služeb supervize, v rámci týmu fungují intervizní setkání a konzultace mezi kolegy. K tomuto účelu pořizujeme se souhlasem klienta nahrávky z jednotlivých setkání.

Etika

 • Při své práci ctíme členové platformy Terapeutická klinika Etický kodex České asociace pro psychoterapii.
 • Respektujeme rozhodnutí klienta přijmout, odmítnout či ukončit využívání nabízené služby.

Důvěra a bezpečí

 • Vytváříme bezpečný prostor pro spolupráci odborníka a klienta
 • Spolupráce mezi odborníkem a klientem vychází z Dohody o poskytované službě. V případě institucí jako klientů potom z objednávky.

Spolupráce

 • Pro naplnění cílů zakázky je zapotřebí spolupráce mezi klientem a odborníkem
 • Každý z členů platformy by mohl fungovat jako samostatná jednotka ve svém oboru. My jsme se ale rozhodli spolupracovat a poskytovat tak komplexní služby na jednom místě. Uvědomujeme si, že v týmu je síla.
 • V případě potřeby jsme otevřeni spolupráci s dalšími odborníky (lékaři, psychiatři, OSPOD apod.), a to s cílem přispět k podpoře klienta v jeho životní situaci

V čem jsme jedineční?

 • Nabízíme komplexní služby na jednom místě
 • Umíme to nejen s dospělými, ale i dětmi a dospívajícími
 • Služby poskytujeme osobně v Praze a Ostravě a online odkudkoliv
 • V případě potřeby jsme schopni realizovat naše služby přímo v místě působení našeho zákazníka.