Gabriela Štiková

zakladatelka platformy Terapeutická klinika, terapeutka, konzultantka osobního rozvoje

Užitečnost - změna - naděje - partnerství

Čtyři klíčové principy, které charakterizují moji terapeutickou práci. 

Terapie je cesta ke změně, která je užitečná a vede ke zlepšení žití. Jako terapeutka vytvářím prostor pro užitečnou změnu, který je bezpečný a kde můžeme společně prozkoumávat vaše schopnosti, dovednosti, funkční modely chování a posilovat to, co funguje. Záleží mi na tom, co mi bude klient říkat nakonci, až bude odcházet a naše setkání pro něho bude užitečné.  Zajímám se o změnu, netlačím na ni - respektuji tempo klienta.

Mám naději, že mým klientům může být lépe, že mohou žít spokojený život. A umožňuji klientům budovat si svoji vlastní naději. 

Naše spolupráce je založená na vzájemné důvěře. Všechno, co mi svěříte beru s vážností a respektem. Své klienty vnímám jako odborníky na vlastní žití a věřím, že přestože se možná necítí nejlépe, tak společně můžeme pracovat na takové změně, která jim umožní lepší žití, i přestože budou trvat některé okolnosti.

Terapeutický rozhovor vnímám jako  příležitost prozkoumat svůj život z různých perspektiv, vést se sebou inspirující rozhovory, klást si nové otázky a mít možnost mluvit o tématech, která byste se styděli nebo nechtěli sdílet se svými přáteli či kolegy. Terapie může být také cestou k osobnímu rozvoji a hlubšímu sebepoznání. 

Ráda bych se s vámi podělila o mé hodnoty, které tvoří základ mé terapeutické praxe:

  • Spolupráce - Věřím, že úspěch terapie je založen na  spolupráci mezi námi. Jsem tu, abych vám naslouchala, podporovala vás a společně s vámi hledala cesty ke spokojenému žití. Od vás očekávám ochotu spolupracovat na změně, která je užitečná a vede k tomu, že vám bude v životě lépe.
  • Nesoudím - Nezáleží na tom, jaký život vedete, jaké je vaše náboženské přesvědčení nebo etnický původ - nebudu vás soudit. Mým cílem je být užitečná, nikoli vás kritizovat. Avšak upřímně řečeno, nemohu pracovat s lidmi, kteří se dopustili zločinu proti dítěti nebo jsou vrahy.
  • Etické jednání - Jsem zde proto, abych vám poskytla bezpečné prostředí, ve kterém se budete cítit respektováni a uznáni jako lidská bytost. Vaše soukromí je pro mě velmi důležité a zaručuji mlčenlivost ohledně vašeho případu, s výjimkou situací, kdy mám ze zákona oznamovací povinnost.
  • Osobní rozvoj - Jako terapeutka se neustále vzdělávám a zdokonaluji své dovednosti. Účastním se školení, seminářů a supervizí, abych vám mohla nabídnout co nejlepší péči a podporu na vaší cestě.

Jsem otevřená spolupráci s jakoukoliv věkovou skupinou, nejvíce zkušeností mám s dospívajícími, mladými dospělými (včetně těch z dětských domovů a pěstounské péče) a lidmi z business světa.

Těším se na naše společné setkání a jsem připravena být vaším průvodcem na cestě osobního růstu a změny!