1. pád Kdo, co aneb kdo je kdo a co dělá

09.02.2021

Psycholog, terapeut, psychiatr a kouč. Kdo je vlastně, kdo? Co dělají a jak se jejich práce liší? Tak o tom všem bude dnešní blog. Uvařte si tedy svůj oblíbený čaj nebo kávu a jdeme na to :-) 


Tenhle článek jsem se rozhodla napsat, protože jsem Vám chtěla dát do ruky užitečný nástroj, na základě kterého poznáte, kdy a na koho se můžete obrátit. Ověříte si, že se jedná opravdu o odborníka. Věřím, že povede i ke sjednocení terminologie a možná objasní některých tabu mezi lidmi.

Vzdělání:

Psycholog je absolvent humanitních věd na vysoké škole, psychologii lze vystudovat na filosofické  nebo pedagogické fakultě, případně některých soukromých školách.

Psychiatr je absolvent medicíny, vystudoval medicínu, má atestaci z psychiatrii. Je  to lékař.

Terapeut/psychoterapeut je absolventem vysoké školy, navíc absolvoval terapeutický výcvik (výcvik trvá stovky hodin, jeho rozsah je většinou 5-6let, navíc je zapotřebí absolvovat odborné konzultace či supervize a mít vlastní praktické zkušenosti)

Kouč je absolvent 60-200 hodin certifikovaného vzdělání v koučování, prokázal svou praxi v počtu odkoučovaných hodin, absolvoval mentoring v oblasti koučování. 

Co řeší

Psycholog po ukončení školy může pracovat v pomáhajících profesích a poskytovat klientům psychologické poradentství, používat diagnostické metody (tzn. psychotesty). Aby mohl vykonávat terapeutickou činnost, je potřeba, aby ještě absolvoval terapeutický výcvik. Jestliže chce pracovat ve zdravotnictví, musí navíc složit atestaci z klinické psychologie.

Psychiatr je po ukončení školy všeobecným lékařem. Na psychiatrii se teprve specializuje další přípravou a praxí. Může na rozdíl od psychologa předepisovat léky, stanovit diagnózu na základě psychiatrického vyšetření, v případě potřeby žádat hospitalizaci klienta, napsat neschopenku.  

Terapeut/psychoterapeut po absolvování výcviku a odborné obhajově své práce může pomoci lidem řešit duševní poruchy, obtížné životní situace, při dlouhodobější formě spolupráce se jedná i o způsob podpory osobního rozvoje klienta. Terapie využívá jako prostředku pomoci zejména rozhovor. Způsob vedení rozhovoru je ovlivněn typem psychoterapeutické školy (já se například zaměřuji systemickou psychoterapii, existuje ale celá řada dalších škol). Terapeut neumí dělat zázraky na počkání, je to ale ověřený způsob při psychických a často i psychosomatických problémech. Terapeut neříká lidem, co mají dělat, jak se rozhodnout. Pomáhá jim utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit některé situace.  Díky tomu je potom klient schopen rozhodnout se a učinit další kroky na své cestě životem.

Kouč se  soustřeďuje na vylepšování schopností, na nalezení smysluplných cílů a cesty k jejich dosažení. Při práci se nevěnuje vnitřním konfliktům nebo emocionálním procesům klienta. Může s klientem hovořit o minulých zážitcích, ale neanalyzuje je.  Orientuje se na budoucnost. Jeho hlavním nástrojem je rozhovor