Fakta a čísla o duševním zdraví dětí v České republice

06.01.2024

Duševní zdraví dětí a dospívajících v České republice se stává stále palčivějším tématem, zejména v kontextu současných výzev, jako je nedostatek soustředění, nedostatek spánku a obavy o své blízké. Unikátní průzkum provedený společností T-Mobile, výzkumnou agenturou g82 a neziskovou organizací Nevypusť duši nabízí pohled na současný stav duševního zdraví dětí v České republice.

Podle průzkumu se 65 % českých dětí aktivně zajímá o téma duševního zdraví, přičemž tento zájem roste s věkem a řešenými problémy. Dívky a chlapci přistupují k duševnímu zdraví odlišně, s důrazem na vyslechnutí pro dívky a dostatek prostoru pro seberealizaci pro chlapce. Nejčastějšími problémy, se kterými se děti setkávají, jsou nesoustředění, podvádění, zvýšená agrese a časté změny nálad. Nedostatek spánku, neklid a starost o sebe a blízké jsou také běžné.

Zásadní je, že průzkum odhaluje, že téměř 30 % dětí má osobní zkušenost se sebepoškozováním či sebevražednými myšlenkami, což je alarmující. Při problémech vnímá třetina dětí odbornou pomoc jako prospěšnou, ale zároveň se setkávají s problémem její nedostupnosti.

Vztahy s rodinou a okolím hrají klíčovou roli v péči o duševní zdraví dětí. Dvě třetiny dětí vnímají podporu okolí jako faktor, který jim usnadňuje žádost o pomoc. Kontakt s kamarády, podpora od rodiny a pravidelný spánek jsou nejčastějšími pomocníky při řešení obtíží.

Průzkum rovněž ukazuje, že stigma okolo duševních obtíží přetrvává, a to zejména ve vnímání dospělých. Mladí lidé čelí obavám z odmítnutí, studu a nepochopení, což jim brání ve vyhledávání pomocí. Významnou roli hraje nedůvěra v systém péče a obavy z porušení soukromí.

Nedostatek informovanosti a nedostupnost péče jsou stále významnými překážkami. V průzkumu se ukázalo, že 80 % dětí vnímá, že duševní problémy mohou postihnout každého, ale zároveň existuje nízká úroveň povědomí o varovných signálech a dostupných možnostech pomoci.

Hlavním problémem v oblasti péče o duševní zdraví zůstává nedostatek dostupných služeb. Respondenti průzkumu označují nevyhovující termíny, čekání na objednání, zpoplatnění služeb a nedostupnost blízko bydliště za klíčové překážky.

Výsledky průzkumu naznačují naléhavou potřebu dalšího zdůrazňování důležitosti péče o duševní zdraví dětí v České republice a posilování dostupnosti odborných služeb, aby byly schopny adekvátně reagovat na potřeby mladé generace.