Jak rozpoznat známky stresu u dětí a jak jim pomoci?

30.08.2023

V dnešní uspěchané době, kdy i  děti jsou vystaveny mnoha vnějším a vnitřním tlakům, se stres stal běžnou součástí života. Ať už se jedná o školní zátěž, rodinné problémy nebo sociální tlak, děti se se stresem setkávají čím dál častěji. Přestože se jedná o přirozenou reakci těla na náročné situace, dlouhodobý stres může mít na děti negativní dopad. Jak tedy rozpoznat známky stresu u dětí a jak jim pomoci? 

Známky stresu u dětí mohou být různé a mohou se lišit v závislosti na věku dítěte. Mezi nejčastější patří například změny v chování, náladě nebo spánkových návycích. Děti mohou být podrážděné, nervózní, neklidné nebo naopak apatické a nezúčastněné. Mohou se objevit i fyzické příznaky jako bolesti břicha, hlavy nebo nechutenství či naopak nadměrné přejídání. Důležité je věnovat pozornost jakýmkoli náhlým změnám v chování nebo návycích vašeho dítěte.

Co mohu udělat jako rodič?


Pokud jste si všimli některých z těchto příznaků, je důležité zjistit, co stres způsobuje. Komunikace je klíčová. Navázat otevřený a důvěryhodný dialog s dítětem může pomoci identifikovat zdroj stresu. Je důležité přistupovat k problému s porozuměním a empatií, nikoli s předem danými závěry. Děti potřebují vědět, že jejich pocity jsou platné a že se o ně mohou podělit.


Kdy je ideální čas vyhledat pomoc odborníka? 

Pokud jste se pokusili zjistit zdroj stresu a přesto stále zůstává nejasný, nebo pokud se příznaky stresu zhoršují i přes vaše snahy, je čas obrátit se na odborníka. Dětský psycholog či psychiatr mohou poskytnout profesionální a objektivní pohled na situaci a navrhnout vhodné řešení. 
Psychoterapie se také ukázala jako účinný nástroj při řešení stresu u dětí. Terapeut může dítěti pomoci lépe porozumět jeho emocím a naučit ho, jak lépe zvládat stresové situace. Terapie může také pomoci dítěti zvládnout negativní myšlenky a obavy, které mohou přispět k pocitu stresu.
Představte si například, že vaše dítě je malý koráb plující na otevřeném moři. Stres je jako bouře, která koráb náhle zasáhne. Terapie je jako kompas nebo lodní mapa, která  pomáhá navigovat dítě (koráb) v  bouří a dosáhnout bezpečí.
Děti nejsou malí dospělí, jejich emoce a zkušenosti jsou jedinečné. Proto je tak důležité, abychom byli schopni u nich rozpoznat  známky stresu a pomoci jim zvládnout tyto náročné situace. Ať už se jedná o podporu doma nebo pomoc odborníka, každý krok se počítá.