K čemu ta terapie vlastně může být dobrá?

23.04.2021

Když se řekne terapie nebo psychoterapie možná někomu z Vás naskáčou pupínky někdo naopak bere psychoterapii jako součást svého života, své psychohygieny, osobního růstu,  duševního wellness, stability v životě.

Ať už je Vás postoj k psychoterapi či chcete-li terapii různý. Dneska se podíváme na systemickou psychoterapii trochu blíž očima terapeuta i klienta, který do terapie příchází.

Z pohledu terapueta je možné se dívat na terapii jako na užitečně vedený rozhovor, který má své zákonnistosti a předem domluvený cíl v podobě preferované budoucnosti.  Na řešení orientovaná terapie se zaměřuje na budoucnost, ve které trápení s nímž klienta příchází může neexistovat, protože se rozpustí, přestane být důležité nebo zmizí. 

Hlavním nástrojem terapeuta je rozhovor, který si můžete představit jako tekoucí řeku. Je  živý, lze v něm zaznamenat poetické i strhující momenty. Terapeut naslouchá, povzbuzuje, pomáhá konstruovat preferovanou budoucnost, hledá společně s klientem mikropusuny, zdroje klietna, podporuje. Terapie je jako spoluautorství příběhu (klienta a terapeuta), ve kterém je přítomnost převyprávěna a nová budoucnost vytvářena. 

Zhruba 3 miliony Čechů trpí psychickými  problémy. Během koronavirového období stoupl výskyt duševních onemocnění z 20% na 30%. Odbornou pomoc vyhledá přibližně jedna třetina.  Mít problém a říci si o odbornou pomoc není v Čechách příliš populární. Terapeutická pomoc je často spojena s ostychem, obavou  z reakce okolí. Na druhou stranu o své tělo se také staráte, chodíte cvičit, jíte to, co vám dělá dobře. Tak proč se nepostarat také o svou duševní kondici? Zdravá mysl je důležitou součástí celkového zdraví a je potřeba ji věnovat stejnou pozornost jako našemu tělu.

Psychoterapie umožňuje klientovi : 

  • povídat si sám se sebou jiným způsobem, dávat si jiné otázky
  • eliminuje neplatné pokusy a neefektivní řešení
  • může být i cestou osobního rozvoje 
  • cestou k duševnímu welness
  • pomáhá s psychickými i psychosomatickými onemocněními
Jeden příklad za všechny od naší klientky Katy, které jsem položila tři otázky.
Co Vás vedlo k využití terapie?
Vedly mě k tomu problémy v osobním životě, deprese, neschopnost zvládat běžné denní věci, nebyla jsem schopná starat se o syna.
K čemu jsou terapie dobré? 
Hodně mi pomohlo uvědomění si, jak pracovat sama se sebou, jak si nastavit svoje hranice. Dále mi terapie pomohla ve zvládání mých depresí. Přestala jsem si všímat nepodstatných věcí a zaměřila jsem se na to podstatné v mém životě. Terapie může pomoct lidem, kteří trpí různými stavy, které je limitují v běžném životě, lidem s depresemi, lidem trpícími úzkostmi.
Co byste vzkázala lidem, kteří uvažují o  terapii?
Jděte do toho, vyzkoušejte to. Je třeba využít všechno, aby se člověk cítil lépe každý den.


Katy, děkuji za otevřenost a možnost sdílet tvé zkušenosti. Gábina