Kdy vyhledat odbornou pomoc terapeuta pro své dítě a co mohu jako rodič očekávat?

09.02.2024

Jako terapeuti pracující s dětmi a jejich rodinami se často setkáváme s otázkou: "Kdy je ten správný čas vyhledat pro mé dítě odbornou pomoc?" a "Co můžeme jako rodina od terapie očekávat?" Tyto otázky jsou zcela přirozené a my se na ně dneska společně podíváme.  

Pro lepší představu začnu metaforou. Představte si chvíli, že se vaše dítě ocitlo v hustém lese plném neznámých zvuků a cest, které se zdají vést do neznáma. Cítí se ztracené, možná i vystrašené. Vy jako rodič stojíte na okraji tohoto lesa, snažíte se poskytnout pokyny, ale vaše dítě je příliš daleko, aby je slyšelo. Zde přichází na řadu terapeut – jako zkušený průvodce, který má mapu tohoto lesa a může vašemu dítěti pomoci najít cestu ven.

Kdy tedy vyhledat odbornou pomoc?

Známky, že vaše dítě by mohlo potřebovat terapeutickou podporu, se mohou lišit. Může jít o náhlé změny v chování, problémy se spánkem, ztrátu zájmu o dříve oblíbené aktivity, nebo náhlé obtíže ve škole. Může to být také dlouhodobý smutek, úzkost, nebo dokonce agresivní chování. Někdy může být signálem i vaše vnitřní rodičovské přesvědčení, že něco "není v pořádku". 

Co můžete očekávat od terapeutického sezení?

Terapeutické sezení s dětmi se může výrazně lišit od sezení s dospělými. Děti často lépe komunikují a vyjadřují své pocity prostřednictvím hry než slovy. Proto může být součástí sezení kreslení, hraní si,  práce s terapeutickými kartami nebo s pískem. S dospívajícími je terapeutická práce více podobná terapii s mladými dospělými. Terapeut může využívat terapeutické karty, psaní či kreslení a samozřejmě i rozhovor. Tyto metody pomáhají dětem i dospívajícím otevřít se a sdílet své myšlenky a pocity v bezpečném a podporujícím prostředí. 

Terapeut bude pracovat na vytvoření pevného vztahu důvěry s vaším dítětem, což je základní kámen úspěšné terapie. Může se také zaměřit na rozvíjení dovedností, jako je zvládání emocí, řešení problémů a posilování sebevědomí.

Jakou roli hrajete jako rodič?

Vaše role jako rodiče je v procesu terapie neocenitelná. Můžete se domluvit s terapeutem, že se budete účastnit sezení společně s vaším dítětem nebo bude přicházet na vybraná sezení, abyste mohli lépe porozumět potřebám vašeho dítěte nebo se sezení účastnit nemusíte. Důležité je ditě podpořit v procesu změny, posunů a rozvoje jeho dovedností v domácím prostředí.

Na závěr bych ráda zmínila, že vyhledání odborné pomoci pro vaše dítě je znamením síly, ne slabosti. Je to krok k porozumění a podpoře vašeho dítěte na jeho cestě ke spokojenému životu. Jako terapeuti,  pracující s dětmi, dospívajícími i jejich rodinami, vám můžeme říci, že cesta nemusí být vždy snadná, ale i přesto stojí za to a objevíte na ni řadu dalších možností a cest kudy se vydat. Díky tomu vaše dítě získá potřebnou podporou a péčí, která mu umožní projít černým lesem ven.