Reflektující tým v psychoterapii

03.05.2022

Dneska se podíváme na to, co znamená pojem reflektující tým a čím může být pro psychoterapeutické sezení přínosem.

Reflektující tým představuje skupinu kolegů (2-3 lidé), kteří sedí společně a poslouchají rozhovor klienta s psychoterapeutem. Do terapie vstupují až po vyzvání terapeutem.

V průběhu terapie vyzve terapeut reflektující tým, aby řekl své myšlenky, které jim běžely hlavou (o čem přemýšleli, když poslouchali terapeutický rozhovor). Do těchto reflexí klient nezasahuje, může si dělat poznámky, poslouchá. Po vstupu reflektujícího týmu si terapeut opět vezme slovo a ptá se klienta, co jej zaujalo na tom, co slyšel od reflektujícího týmu a terapie postupuje dál.

Reflektující tým může být vyzván i několikrát v průběhu terapie.

Přínos reflektujícího týmu v terapii je v tom, že o stejné věci může přemýšlet více lidí jiným způsobem a otevřít tak nečekané možnosti a významy, které mohou/nemusí být klientem využity.