Spokojenost v životě

18.10.2022

Spokojenost je vysněním pocitem snad každého člověka. Je to něco, o čem se hodně mluví, lidé se nás na to ptají a přesto je těžké spokojenost popsat.

Životní spokojenost obsahuje několik komponentů v podobě zdravotního stavu, finančního a materiálního zabezpečení, úrovně bydlení, rodinných poměrů, vztahů, spokojenosti v zaměstnání, způsobu trávení volného času, množství harmonických společenských vztahů, ale také míru sebedůvěry, sebehodnoty, psychické odolnosti při zvládání těžkostí a překonávání krizí. Je dána také splněnými sny, vytyčenými cíli, hodnocením dosavadního života, jeho smysluplnosti a perspektivami.

Životní spokojenost představuje subjektivní pocit, je individuální a důležitou roli hrají emoce, potřeby, hodnoty a postoje člověka, ale i prostředí, ve kterým se nachází. To, co dělá spokojeného jednoho člověka, může v druhém vyvolávat zcela jiné pocity. Podobně jako jiné emoce můžeme spokojenost z časti sami ovlivnit. Je výsledkem našeho rozhodnutí, které si ale ne vždy uvědomujeme.

Jak tedy životní spokojenosti dosáhnout?

Většina autorů, kteří se konceptem spokojenosti zabývají se shoduje na tom, že základem životní spokojenosti člověka je jeho pozitivní ladění (pozitivní emoce, pozitivní myšlení, osobnostní vlastnosti, lidské vztahy).

Dobrá nálada působí nejen na naše zdraví, ale odráží se také v našem sebepojetí, ve vztahu k druhým lidem, rozvíjí kreativní myšlení, zájem o nové poznávání, získávání nových dovedností apod. Kladné emoce působí jako "záchranná brzda" pro organismus, když se člověk ocitne v těžké situaci, nahromadí se stres,  negativní emoce. Pozitivní emoce mu pomohou se rychleji zklidnit, lépe snášet bolest, rychleji se s problémy vyrovnat, mají výrazný vliv na fyzickou a psychickou odolnost. Dále vedou k lepším výsledkům v zaměstnání, k vyšší produktivitě a s tím související větší pravděpodobnosti vyššího příjmu, pocitu naplnění z dobře odvedené práce. Pozitivní přístup k životu má kladný vliv i na mezilidské vztahy, otevírá více možností k interakci s okolím, což se projevuje i vyšším altruismem v podobě nezištné pomoci druhému. Nakažlivý je i úsměv (zkuste se usmát na někoho, koho potkáte - málokdy vám úsměv nevrátí).

V prožívání osobní pohody a spokojenosti se odráží minulé, současné i budoucí psychické stavy, aspirace a nálady. S minulostí se nejlépe člověk podle Seligmana srovná, když se naučí být vděčný, odpouštět a zapomínat na to zlé. V přítomnosti člověka činí šťastným potěšení (nadšení, rozkoš, orgasmus, veselost, pohodlí) a prožitek (děláte činnosti, které máte rádi, naplňují vás a zcela vás pohltí tak, že nevnímáte okolí ani čas). Pokud hledíte do budoucnosti s vírou, důvěrou, sebedůvěrou, nadějí a optimismem, tak jste na dobré cestě ke spokojenosti. Naděje a optimismus pomáhají zvládat těžké okamžiky, zvyšují naši odolnost vůči depresi, pracovní výkon a příznivě působí na naše zdraví.

A kdybyste se snad chtěli na spokojenost podívat více do hloubky či se vyrovnat s některými svými zraněními a problémy, jsme tu pro vás.