Terapie

"Povídání o problému vytváří problém, povídání o řešení, vytváří řešení"

Steve de Shazer

S čím vám můžeme pomoci?

 • strachy
 • pocity smutku
 • potíže se sebevědomím
 • emoce
 • nespavost
 • stres
 • potíže v komunikaci
 • potíže ve vztazích
 • psychosomatické problémy

a mnohé další..


Jak pracujeme?

Při práci s klienty využíváme na řešení orientovanou terapii (tzv. Solution focus brief therapy)

 • místo analýz příčin problémů, zkoumáme možnosti a silné stránky klienta, které umožňují žádoucí změny v jeho životě. 
 • respektujeme, že klient je odborník na svůj vlastní život a terapeut je specialista na psychoterapeutický proces 
 • věříme, že k úspěšnému průběhu profesionální terapie je nezbytná spolupráce mezi pracovníkem a klientem.
 • snažíme se o maximální efektivitu. Jsme přesvědčeni, že naši klienti ocení, když jim pomůžeme co nejrychleji.

Individuální terapie pro dospělé

                1x60min, cena 1200 Kč

Individuální terapie pro dospívající

                 1x60min, cena 1200 Kč

Kid´s skills individuální terapie pro děti 6-10let

                1x50min., cena 1000 Kč

Osobám v tíživé životní situaci můžeme poskytnout výrazné slevy.