Jak to u nás chodí?

09.02.2021

O tom, co můžete očekávat od naší společné spolupráce a jak to všechno probíhá.

Naše služby většinou objeví klienti prostřednictvím našich webových stránek nebo na základě doporučení. Po prohlédnutí webových stránek a potvrzení toho, že naše spolupráce by mohla být pro ně přínosem, vyplní formulář s názvem CHCI SE OBJEDNAT.


Tento formulář jim umožní vybrat si také preferovaného terapeuta a popsat své problémy. Po odeslání je následně kontaktuje buď přímo zvolený terapeut, nebo naše asistentka, která s nimi sjedná termín první konzultace.


Úkolem prvního setkání je zjistit, jaké problémy vás trápí a jaká jsou vaše očekávání od terapie. Dojednáme zároveň formu platby a rozsah naší spolupráce, přičemž máte možnost zjistit, zda máte dobrý vztah s vybraným terapeutem, odborníkem či mediátorem.


Pokud se na spolupráci dohodnete, následuje další osobní či online schůzka, kde už začnete konkrétně řešit vaše potíže.


Standardní interval mezi jednotlivými schůzkami je 14 dní. Tato doba nám umožňuje efektivně pracovat na dosažení cílů, které jsme si stanovili na prvním setkání. Pokud byste chtěli pracovat intenzivněji, můžete se domluvit na týdenních schůzkách.


Spolupráce s terapeutem či konzultantem končí ve chvíli, kdy dosáhneme stanovených cílů a klient již zvládá svůj život bez naší podpory.


Kontrolujeme, jak vše funguje, zhruba po třech měsících od poslední schůzky s terapeutem či konzultantem, prostřednictvím refresh schůzky nebo telefonátu. Je však možné nás kontaktovat kdykoli a domluvit si další spolupráci nebo jednorázovou konzultaci.


Pokud máte zájem o naše služby, můžete si vybrat z našich terapeutů a vyplnit formulář CHCI SE OBJEDNAT.