O vládkyni laskavosti a našich terapiích

22.02.2021

Vládkyně laskavosti vznikla jako dílo mé dcery Natálie v rámci kreativního malování. 

Dle zakladatelky tohoto kreativního malování se jedná o koncept k rozvoji kreativity a dalších klíčových kompetencí. Patří mezi ně hlavně sociální dovednosti (komunikační dovednosti, spolupráce, prosazení se) a dále například kritické myšlení, schopnost řešit problémy a ponoření se do sebe i své práce. Více informací najdete na webu www.kreativni-malovani.cz

A teď už k samotnému obrázku. Vládkyně laskavosti je průvodkyní, se kterou se setkáte v rámci našich pravidelných sezení, visí u nás v terapeutovně na zdi. 

Vládkyně laskavosti má:  

  • Vlasy jako pohlazení - kdy i my doufáme, že budete od nás odcházet s nadějí v podobě pohlazení po duši a vidiny lepších zítřků.
  • Hlavu jako peníze - naše služby jsou placenou aktivitou. Ceník
  • Tělo má jako mozek, který myslí a pomáhá - terapeut je průvodce na cestě v životě  klienta. Přemýšlí, ale i pomáhá. K tomu, aby tohle mohl dělat, potřebuje aktivní přístup klienta k jeho situaci a ochotu jí řešit.
  • Ruce jako kapesníky, které utřou slzy, když je třeba - i tohle se občas v rámci terapie stane a není třeba se za cokoli stydět. Naši terapeuti v tuto chvíli budou pro Vás právě pomocnou rukou, která podá papírový kapesníček.
  • Nohy jako berle, které poskytnou oporu - v rámci terapií vytváříme podpůrné a bezpečné prostředí, které umožní klientům otevřít dané téma v širších souvislostech.
  • Peříčka představují zemi, kde je lidem příjemno - naším cílem je vytvářet takové prostředí, kam rádi chodíte pro radu či na terapii

Její práce je, aby se lidé cítili dobře. A když člověk nemůže spát, vystele mu postel peříčkama z její země a hned se cítí líp a odpočine si na další den.

Těšíme se na Vás