Speciálně pedagogické služby

Jestliže nejste připraveni podívat se na silné stránky svých žáků, nedotýkejte se jejich slabých stránek.

Reuven Feuerstein

S čím můžeme pomoci:

  • rozvoj dětí v předškolním věku
  • trénink jazykových schopností
  • trénink pozornosti u dětí s ADHD, ADD
  • rozvoj sluchového vnímání
  • rozvoj zrakového vnímání
  • rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky
  • nápravy specifických poruch učení
  • podpora při obtížích s nácvikem čtení
  • nácvik čtení s porozuměním
  • trénink kognitivních funkční

Kdo se Vám bude věnovat:

Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

Pedagogická dynamická diagnostika

2x4hod, cena 4000 Kč

Konzultace specifické poruchy učení

1x 60min., cena 1000 Kč

Speciálně pedagogická intervence - poruchy učení

1x 60min, cena 500 Kč