Simona Hruška Jetmarova

arteterapie, dynamické testování, terapie, speciálně pedagogické poradenství a diagnostika, Feuersteinovo instrumentální obohacování 

A prohlásil jsem: "To je bedýnka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř." 

Antoine de saint-Exupery. 

Terapie je pro mne společná cesta založená na důvěře, svobodě a jedinečnosti klienta, vedoucí přes poznávání sama sebe až po uvědomění si možnosti rozhodování.