Tereza Tetourová

psychologické konzultace, psychoterapie

Jaké zkušenosti ovlivňují mou práci? 

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově a prošla jsem různými delšími i kratšími kurzy. Mám zkušenosti z práce školní psycholožky, psycholožky v rámci neziskové organizace a také z poradny pro vysokoškolské studenty. 

Kromě profesních zkušeností mě ovlivňují i mé osobní zkušenosti. Osobní zkušenosti společně s těmi profesními mě vedou k přemýšlení nad životem jako nad cestou, která přináší nezapomenutelné a radostné zážitky, ale má také svá úskalí a občas zahrnuje těžko zdolatelné úseky. Domnívám se, každý jdeme svou jedinečnou cestou a zdolávání jednotlivých úseků nás posouvá dál a napomáhá nám být lepšími a uvědomělejší verzemi sebe sama. Věřím také, že v náročných úsecích a při překonávání překážek na životní cestě je důležitá podpora a účast druhých. Podpora, která je nehodnotící a účast, která může podněcovat nové pohledy a možnosti, které bychom sami neobjevili

Co pro mě znamená psychoterapie?

Psychoterapii vnímám jako nástroj, který nabízí nové možností a jde ruku v ruce s jedinečností každého klienta. Věřím, že může být užitečná pro všechny, kteří chtějí utvářet svou životní cestu podle svých představ. V rámci psychoterapie zároveň oceňuji velkou odvahu klienta, který se společně s terapeutem vydává na společnou cestu překonávání životních překážek a budování životní spokojenosti.

Na co kladu důraz ve své práci?

Důraz kladu na vytvoření atmosféry bezpečí a vztahu důvěry. Důležité je pro mě zjistit a respektovat, co si žádá klient - tedy poslouchat jeho přání a utvářet terapeutickou spolupráci společně s ním. Domluvu, na čem budeme pracovat a jak na tom budeme pracovat, považuji za základní stavební kámen spolupráce klienta a terapeuta. Za důležitý taktéž považuji nehodnotící přístup a postoj přijetí. Mou snahou je v rámci terapie společně s klientem spoluvytvářet bezpečný přístav, ze kterého klient může bez obav vyplout, jakým směrem bude chtít.

Kdy a s kým pracuji?

Vzhledem k tomu, že jdu po více profesních cestách, mám na psychoterapii vyhrazené dané časy. Pro osobní setkávání jsem k dispozici pouze v pátky (převážně odpoledne). On-line setkání je možné domluvit i v jiný den (ideálně středeční odpoledne).

Pracuji s dospělými i dětskými klienty (od 8 let) a jejich rodiči. Nejčastěji jde o dospívající nebo mladé dospělé.

Poskytuji především terapeutické služby, ale je možné se domluvit i na psychologickém poradenství.