Tereza Tetourová

psychologické konzultace, psychoterapie

K psychoterapii jsem si našla cestu skrze studium (vystudovala jsem psychologii na univerzitě Karlově) a následně i pracovní zaměření (pracuji jako školní psycholožka a poskytuji psychologické služby dětem i dospělým). 

V psychoterapii a svém povolání spatřuji velký smysl jak pro sebe, tak pro druhé.

V rámci psychoterapie je pro mě zásadní pojem akceptace či přijetí. 

I když to může znít jako klišé, psychoterapie je pro mě o akceptaci druhého, takového, jaký je a o vytvoření vztahu důvěry a pocitu bezpečí. 

U psychoterapie také vnímám a oceňuji velkou odvahu klienta, který se společně s terapeutem vydává na společnou cestu překonávání životních překážek a budování životní spokojenosti. 

Mou snahou je v rámci terapie společně s klientem spoluvytvářet bezpečný přístav, ze kterého klient může bez obav vyplout, jakým směrem si bude přát.

Jsem otevřená práci s jakoukoliv věkovou skupinou, ale zkušenost mám především s prací s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými