Program podpory a pomoci zaměstnancům

12.03.2021

Smyslem programu je pomoci zaměstnancům lépe zvládnout obtížné životní situace, které s sebou nesou zvýšené nároky na jejich psychiku. Reagujeme tak na současnou situaci a chceme nabídnout zaměstnancům možnost lépe zvládnout nestandardní situace v jejich životě, problémy se stresem, prací home office, alkoholem, drogami, konflikty v osobním i pracovním životě a na úrovni mezilidských vztahů.  

Jako firemní terapeuti přispíváme k růstu spokojenosti a vyrovnanosti vašich zaměstnanců, což má ve svém důsledku pozitivní dopad na:

  • zvýšení výkonnosti
  • zlepšení wellbeing zaměstnanců
  • snížení absence na pracovišti 
  • zvýšení efektivity v rámci home office
  • zvýšení motivace, angažovanosti a většího zapojení do pracovních aktivit
  • zlepšení image společnosti na trhu práce

Firemní terapeut tak nepřímo umožňuje svou prací firmám snížít náklady, které vznikají ze stresu, syndromu vyhoření, fluktuace a z dalších projevů osobních problémů ovlivňujících přímo sféru pracovního života.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Gabrielu Štikovou