První měsíc ve škole

03.10.2022

Září je za námi, u prvňáků nejvíc sledovaný měsíc ve škole. Co naše děti již zvládly? Mnoho věcí, kterých jsme si možná ani nevšimli, protože jsme je považovali za samozřejmé, málo důležité. Které to asi jsou?

Školák - prvňák musí zvládnout spoustu dovedností, aby se vypořádal s novými školními nároky. Coby rodiče si přejeme, aby naše dítě ve škole bylo spokojené, aby zažívalo úspěch, aby bylo motivované k práci a aby se bez potíží naučilo číst, psát a počítat. Taky by bylo fajn, kdyby zjistilo, v čem je dobré, co je jeho silná stránka, úkoly doma byly hotové za chvilku a ještě zbyl čas na hraní venku a kroužky. A aby se nevztekalo nebo neplakalo, když mu to nejde, společně na to přece přijdeme.


Co je dobrými stavebními kameny?

Výhodnou dovedností je domluvit se. Domluvit se tak, abych porozuměl, ostatní mi rozuměli a bylo mi rozumět. Pokud budu přátelský, zvládnu respektovat pravidla třídy, budu umět pozdravit, požádat o něco a poděkovat a budu samostatný, čas trávený ve škole bude šťastnější, domluva s třídní učitelkou lehčí.

Pro lehčí zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání) potřebují být zralé oblasti percepcí, tedy zejména oblast sluchová a zraková, včetně dobré paměti.

Pro trénování těchto oblastí je v období první třidy stále vhodný čas a k vlastnímu procvičování dobře poslouží vedle speciálně zaměřených pracovních listů a cvičebnic, různé hry, deskové, pohybové. 

Pro rozvíjení zrakového vnímání se využívá skládání obrázků (např. puzzle), doplňování chybějících obrázků ale i skládání stavebnice podle vlastní fantazie. Oblíbené je hledání a spojování stejných obrázků, vyhledávání stranově obrácených obrázků. 


Z hlediska sluchového vnímání je důležité umět rozdělit slova na slabiky, poznat první a poslední hlásku ve slově a přítomnost hlásky ve slově. Dále sem patří zapamatování a recitace krátké básničky, vnímání a napodobení rytmu, rozpoznání rýmu, vyprávění části pohádky podle poslechu.

Bez motoriky to také nejde. Vše spolu souvisí, a tak by naše dítě mělo umět udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, jezdit na kole, běhat, plavat, chytit a házet míč, podle zájmu přitloukat hřebíky nebo navlékat korále. Potom je větší šance, že se mu bude lehce psát.


S pracovním návykem je to snazší. Pokud patříte do skupiny plnitelů domácích úkolů anebo projektů, hodí se si vytvořit systém, který si pak dítě využije v následujících ročnících. Tím je myšleno pravidelné zasednutí k úkolům v daný domluvený čas, zkusit si různé učební styly: propojení si učení s pohybem, poslouchání audionahrávek, práce s klíčovými slovy, podtrhávání/zvýrazňování slov, práce s myšlenkovou mapou, časovou osou; tvoření kartiček s hesly, učení se nahlas nebo ve skupině s kamarády, tvoření pokusů a experimentů, během učení chodit, čerpat z dalších zdrojů, učit se v souvislostech, vytvářet si
náčrty,
A nakonec vymyslet si odměnu.

A pokud se váš prvňáček zrovna zatím se školou nekamarádí a potřebovali byste cokoliv zkonzultovat nebo se jen poradit, obraťte se na naší kolegyni terapeutku a speciální pedagožku Simonu Jetmarovou.