Podpůrná a seberozvojová skupina pro dospívající

Jste dospívající, který se snaží najít své místo ve světě. Každý den čelíte tlaku vrstevníků, nejistotě ohledně svého vzhledu a těla, stresu ze školních povinností a neustálému hledání vlastní identity. Možná máte pocit, že nikdo ve vašem okolí nerozumí tomu, čím si procházíte, a cítíte se osamělí a ztracení.

Zároveň se snažíte vyrovnat s očekáváními rodičů, učitelů a společnosti jako celku. Mnohdy se vám zdá, že se od vás očekává dokonalost ve všech oblastech života - ve škole, ve sportu, v umění i ve vztazích s druhými. Tento tlak může vést k pocitům méněcennosti a neúspěchu.

Nyní si představte, že máte prostor, kde můžete sdílet své pocity, obavy a zkušenosti s ostatními dospívajícími, kteří prochází podobnými situacemi jako vy. Místem, kde můžete být sami sebou bez strachu z posuzování nebo odmítnutí. Představte si, že se cítíte podporováni a slyšeni, a že máte možnost rozvíjet své schopnosti a získávat sebejistotu

Díky této podpoře se začnete lépe rozumět svým emocím, potřebám a hodnotám. Budete schopni lépe komunikovat se svými vrstevníky, rodiči a učiteli, což vám pomůže dosáhnout úspěchu ve škole i v osobním životě. Vaše sebeúcta poroste a budete si více věřit ve svých rozhodnutích a cestě do budoucnosti.

Naše Podpůrná skupina pro dospívající je přesně tím místem, které vám umožní přejít od pocitů osamělosti, nejistoty a stresu k pocitu sounáležitosti, sebepoznání a osobního růstu. Skupina je navržena tak, aby vám poskytla bezpečné prostředí pro sdílení vašich zkušeností a obav s ostatními dospívajícími, kteří se nachází ve stejné životní fázi jako vy.

Na pravidelných setkáních budeme společně procházet důležitými tématy souvisejícími s dospíváním, jako jsou hodnoty, sebeúcta, lásky, vztahy, respekt k sobě i svému okolí a úspěch v životě. Naše skupina vám poskytne nástroje a podporu, které potřebujete k tomu, abyste mohli úspěšně procházet tímto náročným obdobím a dosáhnout svých cílů.

Přidejte se k naší Podpůrné skupině pro dospívající a začněte psát novou kapitolu svého života plnou sebepoznání, sebedůvěry a úspěchu.

počet účastníků ve skupině : 5

termín: středa 17 - 18:30hod (setkání probíhá 1x týdně,  začíná 27.9.)

počet setkání a cena: 8 setkání, 3760 Kč

místo: Senovážné náměstí 23, Praha 1

lektorky: Mgr. et Mgr. Simona Jetmatová, Ing. Gabriela Štiková

Přihlašovací formulář

Proč by se podle Tebe měli zapojit dospívající do této skupiny (odpovědi absolventů)
  • Protože je tahle skupina takový bezpečný místo, kde vlastně sedím s lidmi, který mají podobný problémy a můžeme je spolu řešit.
  • Protože jestli potřebují s něčím v životě pomoct, tak by to měli zkusit.
  •  Protože se můj (a asi i jejich) život v průběhu skupiny pozitivně měnil.