Podpůrná skupina pro dospívající (10-15, 16-19 let)

Dospívání je přechodová fáze, kdy není jedinec dítětem, ani dospělým, je to období plné změn, ať už v oblasti fyzického těla, tak v oblasti psychické.

Začíná se zvyšovat vliv vrstevníků, dovytváří se identita, systém hodnot, řeší se téma budoucího povolání, vztahů s opačným pohlavím.

Důležité je i téma úspěchu. Jestliže adolescent nemá příležitost zažívat úspěchu ve škole nebo v mimoškolní aktivitě hledá zdroj jinde, mnohdy i v nevhodných "partičkách"

Smyslem setkání je projít s dospívajícími všechny důležité oblasti tohoto období, reagovat na jejich aktuální potřeby, zabývat se tématy, která souvisí s hodnotami, sebeúctou, láskou, vztahy, respektem k sobě i svému okolí, ale i tématem úspěchu v životě dospívajících a jeho významu.

počet účastníků ve skupině : 8

věkové skupiny: 10 - 15 let, 16-19let

termín: středa 16 - 17hod (setkání probíhá 1x za 14 dní, skupina 10-15let začíná 14.9., skupina 16-19let 21.9.)

počet setkání a cena: 8 setkání, 2.500 Kč

místo: Senovážné náměstí 23, Praha 1

lektorky: Mgr. et Mgr. Simona Jetmatová, Ing. Gabriela Štiková

přihlašovací formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGbquJats9YzXRbrO7LLgBkpZ7ukHlKU5JIHuygZQ_29Dp4g/viewform?usp=sf_link